หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
นายโสภณ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองการศึกษาฯ
 
นายยงยุทธ์ คำนวนสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจิรพรรณ ไคล้คง
ครู


นางสุพรรษา พันธ์เรือง
ครู


นางบัวลอย โมมีเพชร
ครู


นางดวงกมล อิ่มเอี่ยม
พนักงานจ้างหมาบริการ