หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
นางเพียงใจ บุตรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองช่าง
 
นายโสภณ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


- ว่าง -
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายธนาธร โทนสังข์อินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอนุสรณ์ พรมบุญชู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวนงลักษณ์ จีบกล่ำ
คนงานทั่วไป


นายศิรดนัย สอนบุญเกิด
คนงานทั่วไป


นายพรวน มิ่งทองโต
พนักงานจ้างเหมาบริการ