หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายทายาท สาเขตร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวธนิกา คลังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางเพียงใจ บุตรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายโสภณ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายทายาท สาเขตร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รรท.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายณัฐภูศิษฐ์ ธัญญวิรุฬห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับต้น)