หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางเพียงใจ บุตรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0660484489
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธนิกา คลังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0841391875
นางเพียงใจ บุตรสิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 0660484489
นายโสภณ มูลงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0661588740
นายณัฐภูศิษฐ์ ธัญญวิรุฬห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการ ระดับต้น)
โทร : 0954301355
นางสาวธนิกา คลังศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0941391875
นายณัฐภูศิษฐ์ ธัญญวิรุฬห์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0954301355