หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
 
 
 
  การคมนาคม
  การคมนาคม ถนนจรดวิถีถ่องเชื่อมระหว่างจังหวัดตากและสุโขทัย
 
 
ถนนสายบ่อไม้หว้ากับบ้านตลุกกลางทุ่ง ระยะทาง ๓.๕๓๐ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านคลองขยางโพรงกับสายบ้านมาบป่าแฝก ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
 
ถนนสายมาบป่าแฝกกับบ้านท่าไม้แดง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านตลุกกลางทุ่งกับบ้านไผ่สีซอ ระยะทาง ๖.๙๒๕ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านไผ่สีซอ-สนามบินใหม่ ระยะทาง ๓.๘๘๐ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านชบา ระยะทาง ๑.๓๒๕ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านมาบป่าแฝก ระยะทาง ๑.๘๗๕ กิโลเมตร
 
ถนนสายบ้านสระตลุง ระยะทาง ๓.๘๙๗ กิโลเมตร
 
ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน  
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
 
ฝาย จำนวน ๑๓ แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน ๗๗ แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน ๔๙ แห่ง
 
ทำนบกั้นน้ำ จำนวน แห่ง
มีคลองใหญ่เป็นทางน้ำเชื่อมระหว่างบ้านหนองพม่า หมู่ที่ ๖ ตำบลตลุกกลางทุ่ง - ตำบลน้ำรึม กว้างประมาณ ๔ – ๖ เมตร ยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร (ตื้นเขิน)
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
ทรัพยกรป่าไม้  
 
ป่าชุมชน หมู่ละ ๑ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๗, ๘
 
ป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ มี ๒ แห่ง แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘