หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน) – ครั้งที่ 2/2564 ( 1 ตุลาคม) [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม๒๕๖๔) [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ุ๖๔ – ๒๕๖๖ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑ เมษายน) – ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม) [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ฉบับ(การกลับมารับราชการ+แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๒) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒(การโอนและการรับโอน) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2