หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๘-๖๒๐๕-๐๘๒๒
       ๐๙-๗๙๑๘-๙๓๕๖