หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น พร้อมเดินระบบไฟฟ้า และก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียด อบต. ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เม.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนพ - บ้านนางอำไพ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีต พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชั้น ถึงนานายปรีชา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตหูช้าง ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสงบ อิ่มเอี่ยม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียด ของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง ดังนี้ สายแยกเข้าศาลาประชาคม - บ้านนางแจ๋ว และสายบ้านนายประทวน - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า ตำบลตลุกกลางทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากบ้านนายมนัส สืบสาตร์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๑ เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ยาว ๕๙๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมใส่วงบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๕ แถว และระบบปั๊มน้ำ ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธ.ค. 2562 28
  (1)