หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่ ๒๙.๖๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๖๖ ตารางเมตร เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๒๑๘ N ๑๘๖๔๕๓๓ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุด E ๐๕๒๓๒๕๕ N ๑๘๖๔๕๔๗ (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   2 ก.ย. 2565 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วอีบ่างไปยังกลุ่มบ้านมาบป่าแฝก โดยการเดินท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร เดินท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๙๐.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  18 ส.ค. 2565 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๖ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  12 ก.ค. 2565 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร รทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตากะยะทาง ๘๐๔ เมตร ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลาง  12 ก.ค. 2565 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  12 ก.ค. 2565 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๑๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  12 ก.ค. 2565 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย เหลือบุญนุ่ม ถึง บ้านนางบุญช่วย วุ่นแม่สอด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ณ บ้านหนองพม่า หมู่ที่ ๖ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  12 ก.ค. 2565 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ จำนวน ๑๓ สายทาง ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ และหมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก จำนวน ๑๕ สายทาง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  27 มิ.ย. 2565 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร (ด้านหน้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  23 มิ.ย. 2565 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรองรัด - นางหยัน ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๕.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   5 เม.ย. 2565 120
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27