หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านกลางบ้านลานยาว หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   9 มี.ค. 2566 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มี.ค. 2566 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง โดยทำการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน โดยวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๐๓๖ เมตร ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางท   3 มี.ค. 2566 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง โดยทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน โดยวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๒๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๑ บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอ   3 มี.ค. 2566 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 มี.ค. 2566 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1 มี.ค. 2566 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ แจ้งราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   21 ก.พ. 2566 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ 2 บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   27 ม.ค. 2566 60
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่ ๒๙.๖๖ ตารางเมตร ห   2 ก.ย. 2565 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วอีบ่างไปยังกลุ่มบ้านมาบป่าแฝก โดยการเดินท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร เดินท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๙๐.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตล   18 ส.ค. 2565 148
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28