หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  17 ก.พ. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  11 ม.ค. 2564 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  11 ม.ค. 2564 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  11 ม.ค. 2564 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  13 พ.ย. 2563 177
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ - ๐๐๑ สายทาง ตก ๓๐๘๓ บ้านเนินมะลื่น-บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น - หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  24 ก.ค. 2563 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  24 ก.ค. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๑ ,๒ , ๕ , ๖ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พ.ค. 2563 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขุดบ่อน้ำตื้นใส่วงบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ แถว พร้อมระบบปั๊มน้ำและเดินท่อขึ้นถังสูง พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุก กลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เม.ย. 2563 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำแก้มลิงป่าแดงใต้ บริเวณพิกัด N ๑๘๖๔๒๖๐ E ๐๕๒๗๗๘๘ ขนาดเดิม กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ขุดขยายสระเก็บน้ำให้มีขนาดกว้าง ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๒ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เม.ย. 2563 70
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22