หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ๖  25 มิ.ย. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ตามคุณวุฒิที่ก.อบต.รับรอง  25 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ ๒๕๖๑  25 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  25 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒  25 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒  25 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)  25 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กอบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่นตำบล(เพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๖๒  25 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  25 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  24 มิ.ย. 2562 26
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 17