หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล(พนักงานครู ) จำนวน ๓ ฉบับ   10 ก.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑  28 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษกระทำผิดวินัย  26 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.จ. , ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง  25 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘  25 มิ.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบบัติของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘  25 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕ ฉบับ  25 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓  25 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รูปเล่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑  25 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องการยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ และ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ พ.ศ. ๒๕๕๙  25 มิ.ย. 2562 41
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 17