หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            --------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๕,หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวันชัย โมมีเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕


                                             (นายธนโชติ  ทำสีนาค)
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 14.28 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 86 ท่าน