หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ  
 

          สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลตลุกกลางทุ่ง  จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2564 เวลา 15.34 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน