หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๘.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๘.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๘๗๕๒ N ๑๘๖๕๘๕๒ สิ้นสุดบริเวณพิกัด E ๐๕๒๘๗๗๘              N ๑๘๖๖๐๑๑ ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๘.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๔  บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๘๗๕๒ N ๑๘๖๕๘๕๒ สิ้นสุดบริเวณพิกัด E ๐๕๒๘๗๗๘ N ๑๘๖๖๐๑๑ ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๘.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๔  บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
                    (นายธนโชติ ทำสีนาค)
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 63 ท่าน