หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นายประสงค์ - บ้านนายไพบูรณ์ โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๗ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. ชั้น ๓ ขนาดศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นายประสงค์ - บ้านนายไพบูรณ์     โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๗ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. ชั้น ๓ ขนาดศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นายประสงค์ - บ้านนายไพบูรณ์ โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๗ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. ชั้น ๓ ขนาดศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นายประสงค์ - บ้านนายไพบูรณ์ โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๗ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวันชัย โมมีเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๔  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
                 (นายธนโชติ ทำสีนาค)
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 15.40 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน