หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2564  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้แก่ประชาชนและลดความโต้แย้งเกี่ยวกับภาษี
ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสซักถามปัญหา หรือข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวปัญหาต่างๆ ของที่ดินในเขตตำบลตลุกกลางทุ่ง
และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องช่วยให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 16.21 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 195 ท่าน