หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ขอเชิญพนักงานจ้างเหมาบริการ/คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้ขอบริการจาก องค์การบริการส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง /ผู้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสีย  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเชิญพนักงานจ้างเหมาบริการ/คู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ผู้ขอบริการจากองค์การบริการส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง/ บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)โดยสามารถตอบแบบสอบถาม ได้ทั้งคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ ได้ที่ https//itas.nacc.go.th/go/eit/fmdnry หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 12.38 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 133 ท่าน