หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 


 
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

        ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร หลายหน่วยงานจึงมีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง พิจารณาแล้วเห็นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะครู เด็กก่อนปฐมวัย ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่งจึงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง)                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 15.35 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X