หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม  
 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหว้ดตาก  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน เยี่ยมเยือนและให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกหน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการงานตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ และร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2564 เวลา 14.29 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X