หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

วันที่ 10 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งในองค์กร  สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกธนโชติ ทำสีนาค นายกอบต.ตลุกกลางทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ท่านสุมล สอนสำโรง ท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปราม ให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม” และ พระใบฎีกาสามารถ ปุณณปุญโญ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร จังหวัดตาก มาบรรยายธรรม เรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ”

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 12.00 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X