หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น และผู้บริหารเสนอญัตติให้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และข้อราชการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                       นายสุนทร    จันทร                   
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10.01 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 93 ท่าน