หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งเป็นรายการใหม่ พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ให้ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ พิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๖ โครงการ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ &ndash; ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และข้อราชการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                   นายสุนทร  จันทร
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 11.29 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 122 ท่าน