หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักภาพแกนนำกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๓  
 

      วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนโชติ ทำสีนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักภาพแกนนำกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสครีในการเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
       การจัดโครงการฯครั้งนี้มีแกนนำกลุ่มสตรี ในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง และได้รับเกียรติจาก นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก และนางสาวศรินทิพย์ ปินตา นักพัฒนาชุมชนชำาญการ ร่วมเป็นวิยากรในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 13.54 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X