หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ , ๓ พิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาดิบไผ่ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก เรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                               นายสุนทร    จันทร
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 09.17 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 116 ท่าน