หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน เริ่มต้นพิกัด  E ๐๕๒๕๙๙๑ N ๑๘๖๔๒๙๓  ถึงพิกัด  E ๐๕๒๖๑๕๐ N ๑๘๖๔๓๒๙  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง  ณ  หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มารีน การโยธา (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๒๙  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                   (นายธนโชติ ทำสีนาค)
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 11.04 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 8 ท่าน