หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนเรศ รอดคุ้ม – ไร่นายสวัสดิ์ อิ่มเอี่ยม เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๑๕๖๒ N ๑๘๖๔๐๐๓ ถึงพิกัด E ๐๕๒๑๔๑๔ N ๑๘๖๓๙๘๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนเรศ รอดคุ้ม – ไร่นายสวัสดิ์  อิ่มเอี่ยม เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๑๕๖๒ N ๑๘๖๔๐๐๓ ถึงพิกัด E ๐๕๒๑๔๑๔  N ๑๘๖๓๙๘๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง  ณ  หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม  ตำบลตลุกกลางทุ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนเรศ รอดคุ้ม – ไร่นายสวัสดิ์  อิ่มเอี่ยม เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๑๕๖๒ N ๑๘๖๔๐๐๓ ถึงพิกัด E ๐๕๒๑๔๑๔  N ๑๘๖๓๙๘๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง  ณ  หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนเรศ รอดคุ้ม - ไร่นายสวัสดิ์ อิ่มเอี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายธนโชติ ทำสีนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16.51 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 16 ท่าน