หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
 

        โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นอกจากจะเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลแล้วยังมีโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นมาใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าวนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต การรับประทานอาหาร และความก้าวหน้าในการรักษาโรคต่าง ๆ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคติดต่อ อุบัติซ้ำ เช่น ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางอุบัติเหตุ เช่น โรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ชนิด A H๑N๑ และโรคไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน

        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ในฐานะผู้ดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข จึงต้องมีการตอบโต้ต่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง จึงได้จัดโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อและโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 10.31 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X