หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๒                     ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  นั้น

        เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยแรกของปี  ๒๕๖๓ ได้รับทราบ และขอประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                         นายสุนทร  จันทร
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน