หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
                ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่   ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
             (นายธนโชติ ทำสีนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

----------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง (M๖๓๐๑๐๐๑๘๐๘๔) ลงวันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง   P๖๓๐๑๐๐๓๒๐๖๒
ชื่อโครงการ  โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ - ๐๐๑ สายบ้านเนินมะลื่น ถึง บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
งบประมาณโครงการ  ๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐
คาดว่าจะประกาสจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)   ๐๒/๒๕๖๓

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 15.37 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 30 ท่าน