หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

        สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ทำการประเมินคุณภาพการให้บริการ ๖ งานบริการ ได้แก่
        ๑. ความพึงพอใจต่อโครงการสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
        ๒. ความพึงพอใจต่อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
        ๓. ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา
        ๔. ความพึงพอใจต่องานรายได้หรือภาษี
        ๕. ความพึงพอใจต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค)
        ๖. ความพึงพอใจต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 09.34 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน