หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เพื่อพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าประจำรักษ์ และพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตร (สปก.) เพื่อก่อสร้างถนนสายลาดยางบ้านตลุกกลางทุ่ง – บ้าน พุสะแก ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองกลางดงพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๔ รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒ และข้อราชการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                นายสุนทร    จันทร
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 11.20 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 58 ท่าน