หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ(การทำไข่เค็ม)  
 

        วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  โดยนายธนโชติ ทำสีนาค นายก อบต.ตลุกกลางทุ่ง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ(การทำไข่เค็ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพแต่ละครัวเรือนมีการทำไข่เค็มไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพมีทักษะ ความรู้เรื่องการทำไข่เค็ม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพมีการสร้างงาน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 10.22 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย