หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อ(โรคติดต่อที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 21
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก โดยการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ภายในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง [ 29 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ( อบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ด้านการป้องกันควบคุมโครพิษสุนัขบ้า) [ 28 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 27
 


 
โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 28 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
โครงการจัดตั้งสถานที่กักกันของรัฐ State Quarantine (SQ) ระดับตำบล เพื่อควบคุมสังเกตการเริ่มป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 28 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 21
 


 
โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ณ วัดตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก [ 28 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 25
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 35
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘