หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
นายสุนทร จันทร
ประธานสภา อบต.
 
นายสายชล ชูศรี
รองประธานสภา อบต.
นายทายาท สาเขตร์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นางไกรวัล เพ็งอำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายอานนท์ เขียวสีทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖


นายสุเทพ สิงห์คุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายสุภกร ดีเมฆ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗


นายทรงศักดิ์ ปานเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘