หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
นายสุนทร จันทร
ประธานสภา อบต.
 
นายสายชล ชูศรี
รองประธานสภา อบต.
นายทายาท สาเขตร์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายเจริญพร บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นายชอบ โทนสังข์อินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑


นางนรา ศรีสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายอุทัย คงเมฆ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒


นายประเสริฐ โทนสังข์อินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายไชยยันต์ เถื่อนรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓


นายกรุณา คงโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔


นางประทวย เพ็งอำไพ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔


นายลอน อิ่มเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕