หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
นายอานนท์ เขียวสีทอง
ประธานสภา อบต.
 
นายสุภกร ดีเมฆ
รองประธานสภา อบต.
นางสาวทัศนีย์ อิ่มเอี่ยม
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชอบ โทนสังข์อินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านสระตลุง


นายไชยยันต์ เถื่อนรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะลื่น


นายทองหล่อ วุ่นแม่สอด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ


นายสายชล ชูศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านตลุกกลางทุ่ง


นายทรงศักดิ์ ปานเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม