หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายเชื้อ พึ่งวงษ์เขียน
กำนันตำบลตลุกกลางทุ่ง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายเจริญพร บุญมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง


นายทวี บุญศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านชา


นายสมมาศ สายยิ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น


นายณรงค์ ม่วงมิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ


นางสม อิสระพงศ์
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า


นายสมพงษ์ อิ่มเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก


นางดอกรัก อิ่มเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม