หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายเชื้อ พึ่งวงษ์เขียน
กำนันตำบลตลุกกลางทุ่ง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายพอ ทำสีนาค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


นายทวี บุญศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒


นายนพดล ศิริลักษณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายณรงค์ ม่วงมิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


นางสม อิสระพงศ์
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๖


นายสมพงษ์ อิ่มเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗


นางดอกรัก อิ่มเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘