หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
จังหวัดตากแจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ด่วนที่สุด ส่งแบบการตรวจร่างเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ  [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,009
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๘-๘๒๙๕-๙๓๙๒