หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๘๙๐ ตาก ตรวจเช็คระยะ กม. ที่ ๓๗๐,๐๐๐ (ปัจจุบันระยะ กม. ที่ ๓๗๗,๔๓๔) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันโซล่า น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนหม้อพักลมเบรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวนนักเรียน ๒๗๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมปรับปรุงระบบเสียงตามสายในพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๘ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 7573 ตาก เข้าตรวจเช็คระยะ ที่ 80,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บำรุงรักษา ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอ ตรวจสภาพและการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ? หมู่ที่ ๘ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเวที เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟรอบบริเวณงานและไฟแสงสว่างตามบริเวณงานทั้งหมด เวทีพร้อมตกแต่งเวที อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ๑) ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดซองขนาด ๕๐ กรัม บรรจุจำนวน ๕๐๐ ซอง/ถัง ๆ ละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าอ่างเก็บน้ำหนองกลางดงพร้อมปรับเกลี่ย ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวนนักเรียน ๒๗๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๔๗ คน ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19