หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ ? ๒๕๓๒ ลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร (ตามรูปแบบ และรายละเอียด อบต.ตลุกกลางทุ่งและรายการอัตราราคางานสำนักงบประมาณ) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวนนักเรียน ๒๗๖ คน รวมจำนวน ๑๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ คือ โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว และ เก้าอี้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางล้อหน้า ประกอบด้วยยางนอก (ดอกสร้าย) ยางใน ยางรองคอ ขนาด ๙๐๐ - ๒๐ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดมอเตอร์ ๒ Hp. ๑.๕ นิ้ว ระยะส่งไม่น้อยกว่า ๘๖ เมตร ๒๖ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง (หมู่ที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ยาว ๘๐ เมตร และตั้งถังแชมเปญ ๔ ลบ.ม. สูง ๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ มอเตอร์ ๑.๕ Hp. ๑.๕ นิ้ว ระยะส่งไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพื จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6