หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีสำหรับควบคุมและกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ ๑๓๕ L ขนาด ๑๒ V ๘๕ Ah จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๘๙๐ ตาก เข้าซ่อมแซมปั๊มหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๗๓ ตาก เข้าตรวจเช็คระยะ ที่ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5