หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว ๒ Hp. ๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร (ด้านหน้า) หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ จำนวน ๑๓ สายทาง ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ และหมู่ที่ ๗ บ้านมาปป่าแฝก จำนวน ๑๕ สาย ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ Hp ท่อ ๑.๕ นิ้ว ๒๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ วัน และเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวนนักเรียน ๒๖๘ คน รวมจำนวน ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๒๒๓ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว ๒ Hp. จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15