หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในวันที่ ๒๓ และ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ๑) ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อคู่มือและแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลาทุ่ง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการรถขุดดินขนาดเล็ก จำนวน ๗ ชั่วโมง ๆ ละ ๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ วัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง ๒) โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวนนักเรียน ๒๖๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากดง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตารางเมตร ณ บ้านตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมร้อนสำหรับงานเชื่อมพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลาทุ่ง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๗.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10