องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก ยินดีต้อนรับ อบต.ตลุกกลางทุ่ง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓ โครงการ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา , หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า และหมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น M๒๘๘๕ (สีดำ) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้องฟอร์ด สีประตู หมายเลขทะเบียน กข ๕๑๖๑ ตาก เข้าตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , กรองน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ครายการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการบริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด ต่ออายุการใช้งานเว็ปไซด์ ในการระบบจัดการเว็บไซด์เครือข่าย อปท. จังหวัดตาก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง (www.talukklangtung.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกลุ่มบ้านฟากดง จำนวน ๖ จุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินรวม ๑๘๐ ลบ.ม. ตามรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจมน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ท่อส่ง ๑? จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ใบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้กับหมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง จำนวน ๑ ชุด และหมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อดำเนินการติดตั้งผนังกระจกลูกฟูกอลูมิเนียมด้านหน้าและด้านหลังอาคารเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2