หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๘.๒๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผุ้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นคอกสัตว์เลี้ยง (โคและกระบือ) เพื่อฆ่าเชื้อและกำจัดแมลงให้กับเกษตรกร หมู่ที่ 1 ? 8 ตำบลตลุกกลางทุ่ง จำนวน 536 คอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากไร่ นายประสงค์ ? บ้านนายไพบูรณ์ โดยทำการลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๗๗ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคศล. ชั้น ๓ ขนาดศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างถนนลงสระป่าแดง โดยทำการขุดดินร่องน้ำ ขนาดปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลุกกลางทุ่งขนาดสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียด อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ำยาเวชภัณฑ์สำหรับใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและกำจัดแมลง ยับยั้งการระบาดของโรคระบาดสัตว์ ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ จำนวน ๑๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7