รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
 

รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2555 เวลา 10.58 น. โดย คุณ มงคล สุขจิตร

ผู้เข้าชม 600 ท่าน