โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในชุมชนตำบลตลุกกลางทุ่ง  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในชุมชนตำบลตลุกกลางทุ่ง    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์โรคเอดส์ ที่มีผลกระทบต่อเยาวชนของชาติและสังคมโดยรวม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนได้มีความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายร้ายแรงอันใกล้ตัวของโรคเอดส์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2555 เวลา 15.52 น. โดย คุณ มงคล สุขจิตร

ผู้เข้าชม 1414 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย